Teftiş Kurulu Başkanı


İsmail POLAT ;

 

        1960 Şanlıurfa doğumlu, İlk ve Orta Lise tahsilini Şanlıurfa’ da yaptı. Şanlıurfa Defterdarlığında Memur iken Servis Şef’i oldu. Müteakiben Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı sınavını kazanarak Adana/Kozan’a atandı. Gaziantep ili Nizip ve İslahiye ilçeleri Vergi Dairesi Müdürlüğü, Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, Strateji Müdürlüğü, Denetim ve Koordinasyon Müdürlüğü vekilliği yaptı. Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Takdir Komisyonu Başkanı iken, Şanlıurfa Büyük Şehir Belediye Başkanlığı ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne Uzman Kadrosuna naklen ataması yapılmış ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğünce, ŞUSKİ Teftiş Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca BELSAN A.Ş.’nin Muhasebe müdürlüğünden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak da görevlendirilmiştir. Daha sonra Asaleten Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Halen Teftiş Kurulu Başkanı görevini yapmakta olup, bunun yanı sıra da BELSAN A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı görevini de devam ettirmektedir.

 

İşletme Fakültesi Lisans Mezunu olup ayrıca;

Maliye Bakanlığı Ankara 2 yıllık Mesleği Eğitim mezunu.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup, Şanlıurfa SMMO üyesidir.

Kamu Gözetim Kurumunca Yetkilendirilmiş; Bağımsız Kamu Denetçisidir.

Bilir Kişilik kanunu uyarıca Yetkilendirilmiş; Mali mevzuatta Eğitimli Bilirkişidir.

5018 Sayılı kanun uyarıca verilmiş Muhasebe yetkilisi sertifikasına sahiptir.

Maliye Bakanlığınca verilmiş, Eğiticilerin Eğitimi Sertifikasına sahiptir.

Memuriyet hizmeti müddeti içerisinde sicil amirlerince verilmiş birçok Takdirname, Teşekkür ve başarı belgelerine sahiptir. Evli ve 4 çocukludur.