2560 sayılı İSKİ Kanununda yapılacak olan değişikliklere ilişkin istişare toplantısı


ANKARA Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünce organize edilen 2560 sayılı İSKİ Kanununda yapılacak olan değişikliklere ilişkin istişare toplantısı Ankara’nın Haymana ilçesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.Dr. Şükrü KARATEPE, Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyeleri , ANKARA Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik TUZCUOĞLU , Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Belediyeler Birliği, 27 ilin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürleri ve 1.Hukuk Müşavirleri ile Genel Müdür Yardımcıları, ilgili Daire Başkanları, Uzmanlar ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdürümüz Ömer GÖÇEBELER, l.Hukuk Müşaviri İrfan GÜVEN ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mahmut ERTEN katılmıştır. 

Toplantının sonucunda alınan kararların tekrar gözden geçirilerek taslak kanun metninin oluşturulması kararlaştırılmıştır. Üzerinde çalışılan ve tüm grupların mutabakat sağlayacağı taslak kanun metni, Yasama Organımıza sunulmak üzere ilgili kurum ve kişilere iletilmesi mutabakatına varılmıştır.