Su ve Hizmet Tarife Ücretlerinde Yeni Düzenleme


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin 12.07.2019 tarihli ŞUSKİ Genel Kurul Toplantısında alınan Kararlarıyla su ve hizmet tarifelerinde düzenleme yapılmıştır.