ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 Stratejik Plan


ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 Stratejik Plan hakkında Büyükşehir Belediyemizin almış olduğu meclis kararı aşağıda kamuoyuna sunulmuştur.