Abone İsim Değişikliği


Mülk sahibi ya da kiracıların abonelik sözleşmesini devir almak üzere aşağıda belirtilen belgelerle ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Servisine müracaat etmeleri yasal bir zorunluluktur.

  • Kimlik fotokopisi
  • Mülk sahibi ise tapu fotokopisi
  • Kiracı ise kira kontratı fotokopisi
  • Lojman ise tahsis belgesi
  • Devralınacak taşınmaza ait su abone no
  • DASK zorunlu deprem sigortası poli